whatsapp

Blog

Aesthetic
Aesthetic

REKONSTRÜKTİF CERRAHİ Dudak Damak Yarığı Dudak damak yarığı nedir? Bebeğin anne karnında gelişimini sürdürürken 4-7 haftalar arasında üst dudakların birleşmesi  sonucu dudak yarığı oluşur. Bu bozukluk  8-12. haftalarda devam ederse  damakta da yarık meydana gelir. Her iki yarık birlikte veya ayrı ayrı olabilir.  Ortalama olarak her 1000 bebekten birinde görülen bir doğumsal anomalidir. Dudak damak […]

Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions

How many days should I expect to allocate for the entire hair transplantation procedure? Hair transplantation is completed in 1 day. You can go back your social life after a total of two nights (the next day, making your medical dressing and the following day, washing your hair)[…]

FUT Technique (Follicular Unit Trans.)
FUT Technique (Follicular Unit Trans.)

FUE Technique (Follicular Unit Extraction), the latest hair transplantation techniques applied in the world and Turkey Follicular Unit Extraction namely FUE method, the individual receiving the micromotor help of healthy hair follicles in the donor area and thinned or is completely ensuring the transfer of the cast process. hairtimeistanbul Hair Transplant Center is one of […]

Closing Scar, Fut Mark and Burn Scar By Fue Method
Closing Scar, Fut Mark and Burn Scar By Fue Method

It is possible to close scars occurring after accident, burning or marks occurring after the hair transplantation applied by FUT technique by FUE method. Healthy hair bulbs extracted from healthy donor area by FUE technique are transplanted to the area where scar and marks are there. For providing old natural appearance, the specialist has to […]

FUE Technique (Follicular Unit Trans.)
FUE Technique (Follicular Unit Trans.)

FUE Technique (Follicular Unit Extraction), the latest hair transplantation techniques applied in the world and Turkey Follicular Unit Extraction namely FUE method, the individual receiving the micromotor help of healthy hair follicles in the donor area and thinned or is completely ensuring the transfer of the cast process. hairtimeistanbul Hair Transplant Center is one of […]